Polityka cookies 
Generator planu ćwiczeń
Lista ćwiczeń
Tablice do ćwiczeń wzroku
tablice do ćwiczeń
 

Ćwiczenia na leniwe oko (niedowidzenie)

Wada ta oznacza że jedno oko jest słabsze od drugiego, czego wynikiem jest wybieranie przez mózg obrazu z silniejszego oka i jego dominacja w procesie widzenia. Różnice w widzeniu miedzy oczami mogą być małe (poniżej 0.5 dioptrii) ale też bardzo duże (>5 dioptrii). Podstawowe zasady w leczeniu "leniwego oka" to przede wszystkim większa liczba ćwiczeń dla oka słabszego. Ale nie ma co przesadzać pod tym względem, jeżeli zbytnio wysilimy słabsze oko, może dojść do jego osłabienia.

Lepszym podejściem jest wykorzystanie ćwiczeń z leczenia zeza oraz zbieżności oczu, do usprawnienia funkcji śledzenia i pracy obu oczu jednocześnie oraz ćwiczenie relaksacyjne na równowagę między półkulami.

Z mojego doświadczenia wynika że zrównanie mocy obu oczu nie jest proste, zwłaszcza jeżeli stosujemy okulary różnej mocy oraz wykonujemy ćwiczenia wzroku. Główny problem polega na tym że oko ćwiczy cały dzień, więc nawet zwiększając liczbę ćwiczeń dla słabszego oka, większość część dnia to jednak silniejsze oko będzie pracować, stając się jednocześnie jeszcze mocniejsze.

Dlatego zazwyczaj stosuje się różnego rodzaju sposoby zasłaniania silniejszego oka, bądź to całkowicie lub tylko części centralnej. W takich przypadkach słabsze oko może ćwiczyć w ciągu dnia. Problem jest tylko taki że zasłanianie oka podczas pracy zawodowej oraz codziennych zajęć zazwyczaj nie jest możliwe ze względu na małą świadomość tych ćwiczeń wśród społeczeństwa. Poza tym całkowite wyłączenie silniejszego oka stwarza też inne zagrożenia.

W związku z tym można zastosować następującą metodę. Należy osłabić silniejsze oko za pomocą szkieł okularowych odpowiedniej mocy. Załóżmy, że wada oczu jest następująca: lewe oko (3 dioptrie), prawe słabsze oko (4 dioptrie). Do ćwiczeń i używania w typowych zajęciach w ciągu dnia można zastosować następujące szkła: lewe oko (1 dioptria), prawe oko (3,5 dioptri). Przy takim doborze, lewe silniejsze oko musi pokonać 2 dioptrie, natomiast prawe słabsze tylko 0,5 dioptri. W takim przypadku jest duża szansa, że mózg będzie częściej wybierał nasze słabsze oko, które dzięki temu będzie w stanie pracować w ciągu dnia. Zaletą tej metody jest również to że silniejsze oko nie jest całkowicie eliminowane z procesu widzenia jak przy metodzie zasłaniania. Jeżeli wasza wada nie jest tak duża a waha się w okolicy -1 dioptrii warto rozważyć moc +1 dioptrii dla oka silniejszego, aby w ten sposób zachęcić umysł do wybierania oka słabszego. Proszę również uwzględnić, że pierwszy tydzień będziecie mieć duże poczucie dyskomfortu, ale jak tylko mózg załapie o co chodzi, wasze słabsze oko zacznie pracować zgodnie z założeniami.

Wszystkie zaproponowane metody w wadzie niedowidzenia ("leniwe oko") powinny być stosowane z rozwagą i umiarem oraz dostosowane do danej osoby i jej wady wzroku. Należy również uważać, aby moc szkieł była dostosowana odpowiednio do wady każdego z oka w przypadku kierowania samochodem oraz w przypadku zawodów gdzie kluczowe są czynniki bezpieczeństwa ludzi.

 
 
  © 2010 - jogaoczu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone